menu
Word Lid
Zeer kort: vijf krachtlijnen voor Puurs-Sint-Amands

1. Puurs-Sint-Amands is en blíjft van ONS

De vervreemding in Vlaanderen neemt stilaan gigantische proporties aan, vooral in onze (groot)steden. Maar ook kleinere steden en gemeenten ontsnappen hier niet meer aan. In Puurs-Sint-Amands heeft het probleem gelukkig nog niet de omvang zoals in onze steden, maar in Sint-Amands zitten we wel al opgescheept met enkele naar fundamentalisme neigende islamitische gemeenschappen die snel aangroeien. Wist u dat volgens cijfers van Kind en Gezin in 2016 één op de drie borelingen in Sint-Amands buitenlandse ouders had? Als we hier niet alert op reageren, dan dreigen wij daardoor op middellange termijn overvleugeld te worden en zullen zij hier hun wetten komen stellen. Voor het Vlaams Belang is het duidelijk: individuele vreemdelingen die zich aanpassen vormen geen probleem, maar we laten ons niet verdringen. Wij willen geen vreemdeling worden in eigen gemeente. Puurs-Sint-Amands is van ONS en blíjft van ONS.

2. Veel aandacht voor de deelgemeenten

De door CD&V en L.O.S. van bovenuit opgelegde fusie tussen Puurs en Sint-Amands heeft bij velen heel wat vraagtekens opgeroepen. Zullen we nog dienstverlening krijgen in onze buurt? Wordt er nog met onze lokale identiteit rekening gehouden? Het Vlaams Belang heeft begrip voor deze bezorgheden en wil daarom dat het beleid maximaal aandacht besteedt aan een burgernabije dienstverlening in alle deelgemeenten. Wij willen ook dat beleid dat op het niveau van de deelgemeenten kan worden beslist en afgehandeld ook op dat niveau wordt gebracht. Zoals de wet (decreet) het toestaat wil het Vlaams Belang dan ook dat representatieve wijkcomités en burgerinitiatieven uit de deelgemeenten bepaalde budgetten krijgen om lokale projecten te realiseren.

3. Veiligheid – ook in het verkeer

Mee onder impuls van het Vlaams Belang werden enkele jaren geleden een aantal bewakingscamera’s geplaatst op plekken waar sprake was van overlast of criminaliteit. De resultaten daarvan waren vrij opzienbarend. In Puurs-Sint-Amands valt het daardoor tegenwoordig nogal mee wat veiligheid betreft. Het Vlaams Belang wil dat ook zo houden door op dat vlak kort op de bal te spelen. Waarover de bewoners met recht en reden minder tevreden zijn, is op het vlak van verkeersveiligheid. Voor het Vlaams Belang moet daarom meer worden ingezet op veiliger verkeer. Een goede onderhouden wegeninfrastructuur, betere en veiligere fietspaden, een vlotte bereikbaarheid via het openbaar vervoer moeten een prioriteit zijn voor het nieuwe bestuur.

4. Gezonde en vooral leefbare financiën

1.513 euro per inwoner of 6.052 euro voor een gezin met twee kinderen. Zoveel betaalden de Puursenaars in 2016 gemiddeld aan gemeentelijke belastingen. En 2.520 euro per inwoner of 10.080 euro voor een gezin met twee kinderen. Dat was in 2016 de gemeentelijke schuldenlast van de Puursenaars. Dat is respectievelijke 36,4% en 58% meer dan het Vlaamse gemiddelde, waarmee we mee aan de top staan in Vlaanderen! Het mag duidelijk zijn dat met CD&V en Koen Van den Heuvel aan de bestuursknuppel de belastingbetaler zich blauw betaalt en onze kinderen en kleinkinderen met een pak schulden worden opgezadeld. Dat komt omdat deze partij zich geroepen voelt allerlei prestigeprojecten op poten zet, die misschien wel fraai ogen, maar die uiteraard ook een flink prijskaartje hebben. Het Vlaams Belang wil dat er zuinig en verantwoord wordt omgesprongen met de belastingcenten van de mensen en dat er dus een einde komt aan deze prestigeprojectenpolitiek. Een goede dienstverlening en een gedegen infrastructuur zijn essentieel, maar peperdure prestigeprojecten kunnen we missen als kiespijn.

5. Aandacht voor groen en open ruimte

Het CD&V-bestuur staat voor de verstedelijking van Puurs-Sint-Amands. Deze partij voert immers al jarenlang een beleid om nieuwe bedrijven en inwoners aan te trekken, waardoor veel open ruimte bebouwd werd. Het Vlaams Belang stelt andere prioriteiten. Omwille van de leefbaarheid van onze leefgemeenschappen willen wij dat de klemtoon voortaan komt te liggen op het behoud van onze open ruimte en het creëren van een aangename en groene woonomgeving. Bedrijven die hier aanwezig zijn, moeten gekoesterd worden, maar bijkomende grote bedrijventerreinen zijn niet meer wenselijk.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF