menu
Word Lid
Zwerfvuil: een stap vooruit dank zij Vlaams Belang

Aan het subsidiereglement inzake zwerfvuil werd door het cd&v-bestuur een wijziging aangebracht. Iets wat twee jaar geleden al door het Vlaams Belang was voorgesteld. Wij zeiden er in de gemeenteraad het volgende over:

"Wij zijn zeer tevreden met de voorgestelde aanpassing om zwerfvuilopraping van twee maanden uit te breiden naar het hele jaar, omdat dit iets is waar wij al meerdere jaren geleden hier in deze raad voor hebben gepleit, maar dat toen eerder op een koude steen is gevallen bij het bestuur. Maar kijk, op termijn kunnen de opmerkingen van het Vlaams Belang soms toch nog inspirerend werken.

Tweede punt, ik heb hier in 2021 ook een vraag gesteld of de gemeente zou meestappen in een project van de Vlaamse overheid waarbij aan de gemeenten via OVAM gedurende 3 jaar gratis 30 zwerfvuilhandhavers ter beschikking werden gesteld. Van dit laatste had ik graag vernomen of en in hoeverre onze gemeente daar gebruik van heeft gemaakt"

Wat dit laatste betreft viel men uit de lucht. Daar is niets van gekomen dus. Een gemiste kans.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF