menu
Word Lid
Zij-instroom

Tijdens de OCMW-vergadering van 16 oktober van Puurs-Sint-Amands stond een punt geagendeerd om in de zorg gebruik te maken van 'zij-instroom. Het komt erop neer mensen in de zorg in te schakelen die daarvoor niet de nodige kwalificaties hebben. Wij stelden daarover het volgende:

"Wij gaan dit punt niet goedkeuren. Wij denken dat het inschakelen van personen in de gezondheidszorg die niet over de nodige opleiding beschikken, de kwaliteit niet ten goede komt en zelfs tot onaanvaardbare toestanden kan leiden. Wat wij in dat verband absoluut onaanvaardbaar vinden, is dat men zich voor die zij-instroom wil richten op immigranten en vluchtelingen en dat er in dat verband ook sprake is van taalcoaching. Dat is niet alleen onaanvaardbaar omdat dit duidelijk tot slechte dienstverlening moet leiden, maar ook omdat het ongrondwettig is, zoals ik hier al meermaals heb gesteld. Wie in onze diensten wil werken, moet tot nader order de nationaliteit hebben, dat zegt de Grondwet, en die moet bovendien de taal kennen, dat zegt de taalwet in bestuurszaken. Wij willen niet dat daarvan wordt afgeweken en ik nodig het bestuur ook uit om zich daaraan te houden."

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF