menu
Word Lid
Wees alert, er is een inbrakenplaag!

Gealarmeerd door enkele berichten in de media stelden wij volgende vraag aan het bestuur:

"De jongste weken lazen we in de media een aantal berichten over inbraken in Puurs-Sint-Amands. Die geven de indruk dat we opnieuw met een inbrakenplaag te doen zouden kunnen hebben.

  1. Kan dat worden bevestigd en cijfermatig worden toegelicht?
  2. Op welke wijze hebben de ordediensten hierop desgevallend gereageerd en welke resultaten heeft dat opgeleverd?
  3. Werden of worden er ter zake bijkomende maatregelen genomen?"

Het blijkt inderdaad te kloppen, er is een inbrakenplaag. Wees alert. 

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF